domingo, abril 04, 2004

Fotos Shibuya con amigos


Con mis amigos junto a sachiko (Shibuya, Tokyo): Shinya, Yo y HanakoScramble Kossaten Shibuya (tokyo)Mandarake en ShibuyaIbado bajo Tôkyô Tôchô (Gobierno Metropolitano de Tokyo en Shinjuku)